Tämä on yhdistyksemme jäsenistön oma sivu, jolla...

   o  jaetaan aina kokousten pöytäkirjat sekä esityslistat
   o  keskustellaan yhdistykselle tärkeistä asioista
   o  järjestetään nopeita mielipidekyselyjä
   o  kerätään jäsenpalautetta                                        
                                                                                                                                                                        Kaikki mukaan!


VAASAN KESKUSSAIRAALAN HENKILÖKUNTA JHL ry.

 

 

syyskokous

 

 

Keskiviikko 25.11.2020 klo 15:30, Vaasan keskussairaala luentosali D1

Osallistujalista liitteenä

 

 

§1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Saarinen avasi kokouksen klo 15.39 ja toivotti tervetulleiksi kokoukseen saapuneet.

 

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin syyskokouskutsuilmoitusten olleen esillä sovituissa paikoissa ja näin ollen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§3 Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Tarmo Saarista. Ehdotus hyväksytty.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Markus Rosenqvistiä. Ehdotus hyväksytty.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Marina Hägglundia ja Pitaya Somyayania. Ehdotus hyväksytty.

 

§4 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Tarmo Saarinen luki esityslistan läpi ja se hyväksyttiin.

 

§5 Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021

Katso liite. Ehdotus hyväksyttiin.

 

§6 Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021

Ehdotettiin Marja Trofastia. Ehdotus hyväksytty.

 

§7 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Suunnitelma liitteenä. Ehdotus hyväksytty.

 

§8 Ilmoitusasioita

Plm. Anne-Maj Harjunpää: Yt:t ovat päättyneet, ei lomautuksia, mutta organisaatiomuutoksia tapahtuu (TeeSe Oy).

4.12.2020 klo 16 kokous, jossa aiheena Inhouse-yhtiöt, jotka eivät kuulu soteen.

 

Plm. Kaija Heikkilä: HYKY Yt:t alkavat ensi vuonna Vaasan keskussairaalassa.

 

Pj. Tarmo Saarinen: Juha Post on uusi hallintojohtaja, kiertää teknisen puolen osastoilla kyselemässä tuntemuksia.

 

§9 Muita esille tulleita asioita

Keskustelut Pohjanmaan yhdistysten yhdistymisestä jatkuu. Mahdollisesti tulossa isompia yhdistyksiä esim. JHL 127/TeeSe Oy ja JHL 263/Sote-puoli. Ongelmana on, että mihin menee VKS-henkilöstö, joka ei kuulu soteen? Suunnittelu jatkuu.

 

§10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08.

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                           __________________________________

Marina Hägglund                                                           Pitaya Somyayan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                           __________________________________

Puheenjohtaja Tarmo Saarinen                                     Sihteeri Markus Rosenqvist