Syyskokouksen pöytäkirja / Höstmötets protokoll

19.12.2017

Alla, liitteenä, löytyy syyskokouksen 2017 pöytäkirja.

 

Nedan, bifogat, finns protokollet för höstmötet 2017.

Liitteet