Kevätkokouksen 2019 pöytäkirja - Vårmötets 2019 protokoll

10.5.2019

 

VAASAN KESKUSSAIRAALAN HENKILÖKUNTA JHL ry.

Kevätkokous

Keskiviikko 10.04.2018, Hotelli Vallonia Osallistujalista liitteenä

$1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Saarinen avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti tervetulleiksi kokoukseen saapuneet.

$2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kevätkokouskutsu- ilmoitusten olleen esillä sovituissa paikoissa ja näin ollen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

$3 Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Tarmo Saarinen. Ehdotus hyväksytty.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Niina Fant. Ehdotus hyväksytty.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettu Leena Aho ja Marina Hägglund. Ehdotus hyväksytty.

Puheenjohtaja Tarmo Saarinen ehdotti pöytäkirjan tarkastajia toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Ehdotus hyväksytty.

$4 Esityslistan hyväksyminen Puheenjohtaja Tarmo Saarinen luki esityslistan läpi. Esityslista hyväksytty.

$5 Ilmoitusasiat Järjestelyvaraerät sovittu, henkilöstöpäällikkö ollut samoissa ajatuksissa palkkoja muokatessa. Teesen puolella oli Anne-Maj ja VKS puolella oli Kaija Ja Tarmo neuvotteluissa mukana.

$6 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely Puheenjohtaja tarmo Saarinen luki läpi toiminta kertomuksen ja tilipäätöksen (liite)

$7 Toiminnantarkastajan lausunto Yhdistyksen taloudenhoitaja Sanna Harjunpää luki toiminnantarkastajan laatiman lausunnon (kts. liite)

$8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Jäsenistö vahvisti ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelle 2018.

§9 Muut mahdolliset asiat

Vaali infoa puheenjohtaja kehottaa käyttämään äänioikeutta eduskuntavaaleissa.

Anne-Maj kertoo yhdistymisehdotuksista ja että jos liitymme kaupungin niin me sairaalan väki kyllä katoaa kokonaan sekaan sinne. Neuvottelut jatkuu että kaikki 3 yhdistystä menisi samaan kimppaan, silloin kyllä pienimmät yksiköt hukkuvat sekaan tieto ei kulje jne. JP:n ehdotus on, että yksi iso mutta käytännössä ei ole jäsenistölle paras vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on myös että jatketaan kuten nyt erillisinä yksikköinä- kyseiset yhdistykset ovat 127 ,21 ja 263.

 

Jotain tapahtumaa ehdotettu jäsenistölle kuten Uumajan risteily, Kyrön gini-tislaamo vierailu ja ruokailu, konsertti tapahtuma avustusta, mietitään vaihtoehtoja. Jos ulkopuolelle Vaasaa niin aina bussi maksu huomioitava myös osaava nainen mietinnässä järjestetäänkö.

 

§10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.35.

 

 

Pöytäkirjantarkastajat

 

 

------------------------------------------                                       -----------------------------------------------

Leena Aho                                          Marina Hägglund

 

 

 

 

 

-------------------------------------------                                     -----------------------------------------------

Tarmo Saarinen, puheenjohtaja                   Niina Fant, sihteeri

Liitteet