Funktionärer

Funktionärer    01.01.2020 - 31.12.2021

el-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Ordförande:

Tarmo Saarinen

Tel.  045-8715450

Sekreterare:

Niina Fant

Tel. 

Medlemsreg:

Anne-Maj Harjunpää

Tel.  06- 2131853       050 - 69154

Kassören:
Sanna-Maria Harjunpää

Tel.  06-2132210