Kontaktuppgifter

Vasa centralsjukhus  anställda

JHL 263 rf.

 

Sandviksgatan  2 - 4    G - 3                            01.01.2016 - 31.12.2017

 65130 Vasa

 Tel: 06 - 2131853,  050 - 69154,  5853 

 anne-maj.harjunpaa@vshp.fi