Medlemsansvarig

JHL:s medlem.

 

Medlemsansvarig  är Anne-Maj Harjunpää   ( 01.01.2016 - 31.12.2017 )

 G  - 3  tel.  06-2131853  ( 5853 )      050-69154
 
                                                     anne-maj.harjunpaa@vsvd.fi

 

Anmälan om befrielse från medlemsavgift

Du har rätt att bli befriad från medlemsavgift, om du inte har löneinkomster och om du:

 • får rehabiliteringsstöd ellet rehabiliteringspenning som avses i pensionslagstiftningen (tidsbunden sjukpension)
 • är på moderskaps-,faderskaps-eller föräldraledighet
 • är på vårdledighet/ får hemvårdsstöd ( geller även förälder till adoptivbarn )
 • på oavlönad sjukledighet
 • är arbetslös och  inte har rät till dagpenning från arbetslöshetkassan, men får arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetsersättning från FPA, eller har anmält dig som arbetslös  arbetssökande på arbetskraftsbyrån
 • får FPA:s utbilningsstöd
 • studerar
 • gör värnplikten eller är i civiltjänstgöring
 • är på alterneringsledighet och inte får ersättning från a-kassan.

 

Meddela också:

 • byte av arbetsgivare
 • när du flyttar till en annan JHL-förening
 • näe du flyttar till ett annat förbund
 • när du flyttar till ett annat land
 • när du går på pension

      Nödiga blanketter m.m. får du från din medlemsansvariga,  VCS,  G1

      Logga in på medlemsservice Jats (www.jhl.fi), där du kan anmäla sådant som är  kopplat  till medlemskapet: Egna medlemsuppgifter m.m.