Jäsenasianhoitaja

Hyvä JHL:n jäsen.

 

Jäsenasianhoitaja on (01.01.2016 alkaen)  Anne-Maj Harjunpää

Luottamusmiestoimisto  G - 3  iltapäivisin (ei keskiviikko)

Puh.       050-69154    5853   06 - 2131853
 
                   anne-maj.harjunpaa@vshp.fi

 

Pidä jäsenyytesi kunnossa!

Velvollisuutesi on ilmoittaa jäsenasianhoitajalle, kun ole vailla ansiotuloja.

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos olet vailla ansiotuloja:

 • äitiys-,isyys-tai vanhempainlomalla
 • hoitovapaalla/kotihoidontuella (myös ottolapsen vanhemmat)
 • työttömänä ja vailla työttömyyskassan päivärahaa
 • sairaslomalla ilman palkkaetuja
 • päätoimisen opiskelun aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaikana
 • vuorotteluvapaalla etkä saa työttömyyskassalta korvausta
 • Kelan koulutustuella
 • eläkelainsäädännössä tarkoitetulla kuntoutustuella, kuntoutusrahalla
 •  määräaikaisella sairaseläkkeellä

Ilmoita myös:

 • työnantajavaihdokset
 • siirtyessäsi toiseen JHL:n yhdistykseen
 • siirtyessäsi toiseen liitton
 • muuttaessasi toiseen maahan
 • jäädessäsi eläkkeelle

 Liiton sivuilta saat lomakkeita ja voit tehdä muutos ilmoituksia jäsenyyteesi liittyen.  www.jhl.fi